ismailhakki
83 Takipçi | 6 Takip
Kategorilerim

Din

Diğer İçeriklerim (412)

Tek Çeşit Yemeğe Dayanamayan İsrailoğulları ve Tek Kitaba Dayana

Lut (a.s) Kıssası Örnekliğinde Helakın Evrenselliği

ETTAHİYYATU Duası Üzerine Bir Mülahaza

DUHAN s. 40-50. Ayetleri : Allah (c.c) den Rol Çalmanın Cezası

ZUHRUF s. 44. Ayeti Hakkında Bir Mülahaza

Musa (a.s) Firavuna İsyan Eden Bir Nankörmüydü ?

Tağut Kelimesi Üzerine Bir Mülahaza

Sisteme Karşı Müslüman Duruşu ve Nebilerin Örnekliği

İSRA s. 1-8. Ayetleri Arasını Okuma Klavuzu

Bakara s. 61. Ayeti : Zillet ve Meskenet Damgası Vurulmasının Ya

Kur'an Kavramlarını Kapitalist Sistem içinde Eritme Çalışmaları:

Lukman s.12-19. Ayetleri : Örnek Bir Baba ve Oğluna Tavsiyeleri

Şuayb (a.s) Kıssası Bağlamında Helakın Evrenselliği

Hacc s. 15. Ayeti İle İlgili Bir Düşünce Çalışması

Yalancı İlahların ve Onlara Tabi Olanların Akıbeti: Firavun Örne

Semud Kavminin Helakının Örnekliğinde Helakın Evrenselliği

Mekke'nin Helak Edilmemesi ve Sünnetullah

Fussilet s. 9-12 Ayetleri : Yerin ve Göklerin Yaratılması

Enbiya s. 105. Ayeti: Arz'a Salih Kulların Varis Olması İsrailoğ

Kur'an Kıssalarının Sünnetullah İle Olan İlişkisi

Yusuf'un Kardeşlerinin Kıssası

Yakub (a.s) Kıssası ve Evlat İle İmtihanı

Kıble Kavramı Üzerine Bir Düşünce Çalışması

Cin s. İle İlgili Bir Tefekkür Çalışması (25-28. Ayetler)

Cin s.İle İlgili Bir Tefekkür Çalışması (18-24. Ayetler)

Cin s. İle İlgili Bir Tefekkür Çalışması (8-17 Ayetler)

Cin s. İle İlgili Bir Tefekkür Çalışması (1-7. Ayetler)

Cin s. İle İlgili Bir Tefekkür Çalışması (Giriş)

Kur'andaki Yeminler Cibrile mi Ait ?

Mücadele s. 12.13. Ayetleri: Nesih ,Tarihsellik ve Evrensellik

Tüm içeriklerim
Takipçilerim (83)
02 07 2015

Tek Çeşit Yemeğe Dayanamayan İsrailoğulları ve Tek Kitaba Dayana

Kur'anın İsrailoğulları ile ilgili anlatımları , onların ne menem bir kavim olduklarından çok, Allah (c.c) nin Arz üzerine koymuş olduğu toplumsal yasaların yani Sünnetullah'ın işleyişinin nasıl ve hangi şartlarda gerçekleştiğinin pratik hayat üzerinden sonrakilere gösterilmesi amacına matuftur. İsrailoğulları ile ilgili anlatımların sadece onlara hasredilerek okunması bu anlatımların maalesef masal mesabesinde kalmasına sebeb olmuş ve bizlere dair herhangi bir mesajı olabileceği ihtimali pek düşünülmemiştir.    İsrailoğulları ile ilgili yazılarımızda, ilgili Ayetlerin bize dönük mesajını okumaya gayret ederek gerekli derslerin çıkarılması yönünde okumalar yapmaya çalıştığımızı hatırlatarak Bakara s. 61. Ayetinin bize dönük nasıl bir mesajı olabilir sorusunun cevabını aramaya çalışacağız.   Konumuz olan Ayetlere kadar geçen süreci kısaca hatırlayacak olursak ; Firavun'un zulmünden Musa ve Harun (a.s) lar önderliğinde kurtulan İsrailoğulları denizin karşı kıyısına geçmişler ve orada yaşam sürmeye başlamışlardır. Bakara s. 57. Ayetinde onların yaşamlarını rahat bir biçimde idame ettirebilmeleri için onlara verilen nimetler şöyle beyan edilmektedir.      [002.057]  Ve üstünüze o bulutu gölge yaptık, ve size ihsan ettiğimiz hoş rızıklardan yiyin, diye üzerinize kudret helvası ve bıldırcın indirdik. Onlar, bize zulmetmediler, lakin kendi nefislerine zulmediyorlardı.   Bakara s. 57. Ayetinde İsrailoğulları denizin karşı kıyısında Ayette "Elmenne vesselva" olarak haber verilen, meallerde "Bıldırcın ve Kudret Helvası" olarak çevrilen gıdalar ile rızıklandırdığı bildirlmektedir. "Menne" kelimesi kur'anda başka Ayetlerde de geçmekte olup , "Verilen nimetin kişiye ... Devamı

30 06 2015

Lut (a.s) Kıssası Örnekliğinde Helakın Evrenselliği

Kur'anda helak edildiği beyan edilen kavimlerin kıssalarının anlatılma sebebi , geçmişte cereyan etmiş bazı olayların masal tadında okunarak geçiştirilmesi değil "Sünnetullah" denilen toplumsal yasaların nasıl işlediği ve bu yasaların değişmezliği üzerinden , adı geçen kavimlerin işlemiş oldukları cürümlerin tekrar edilmesi neticesinde aynı olayların işleyeceğinin haber verilmesidir. Allah (c.c) Kur'anda, insanı "Kadın" ve "Erkek" olarak iki farklı cinste yarattığını , insan neslinin çoğlamasının bu iki cinsin beraberliği ile gerçekleştiği , bu çoğalmanın hukuki zemini olarak "Nikah" dediğimiz aktin olması gerektiğini , bunun dışında gerçekleşen beraberliklerin "Zina" olduğunu , bu tür beraberliğin Dünya cezası olarak had , uhrevi ceza olarak Cehennem olduğunu beyan ederek insanların bundan kaçınmasını ve koyduğu ölçülere uyulmasını emretmiştir.   [003.014] Kadınlara, oğullara, kantar kantar altın ve gümüşe, nişanlı atlar ve develere, ekinlere karşı aşırı sevgi beslemek insanlara güzel gösterilmiştir. Bunlar dünya hayatının nimetleridir, oysa gidilecek yerin güzeli Allah katındadır.  [004.001]  Ey İnsanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan, ondan eşini var eden ve ikisinden pek çok erkek ve kadın meydana getiren Rabb'inize hürmetsizlikten sakının. Kendisi adına birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'ın ve akrabanın haklarına riayetsizlikten de sakının. Allah şüphesiz hepinizi görüp gözetmektedir. İnsan, karşı cinse ilgi duyan bir fıtratta yaratılmış ve bu ilgisi sonucunda insan neslinin türemesi sağlanmıştır. Ancak Kadınların Kadınlarla , Erkeklerin Erkeklerle cinsel birlikteliği yasaklanmıştır. Bu yasaklanmayı ve bu tür ilişkilere heves duyanlara karşı nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini... Devamı

21 06 2015

ETTAHİYYATU Duası Üzerine Bir Mülahaza

"Ettahiyyatu" adı ile bildiğimiz dua , hepimizin çocukluğunda ilk öğrendiği dualardan biri olup , Namazlarda "Teşehhüd"diye bildiğimiz oturuşta okunan bir duadır. Bu dua ile ilgili rivayetlere baktığımızda , Allah ve Elçisine atfedilen en büyük iftiralardan biri olan "Miraç" hadisesinde ! Allah (c.c) -Muhammed (a.s) ve Cibril'in üçlü konuşmasının bir ürünü olduğu şeklinde bilgiler mevcuttur. Yazımızın konusu bu tür iftiralar değil dua içinde okunan "Esselamu Aleyke Eyyuhennebiyyu" ibaresi ile ilgili olacaktır.  Duanın Arapça metni ve meali şöyledir;  Ettehiyyatu lillahi ves-salevatu vet-tayyibatu, esselamu aleyke eyyühen-nebiyyu ve rahmetullahi ve berekatuh, es-selamu aleyna ve ala ibadillahis-salihiyn. Eşhedu enla ilahe illallah, ve eşhedu enne muhammeden abduhu ve resuluh.  Dil ile, beden ile ve mal ile yapılan bütün ibadetler Allah’a dır. Ey Peygamber! Allah’ın Selâmı, rahmet ve bereketi senin üzerine olsun. Selâm bizim üzerimize ve Allah’ın bütün iyi kulları üzerine olsun. Şahitlik ederim ki, Allah’tan başka ilah yoktur. Ve yine şahitlik ederim ki Muhammed, O’nun kulu ve Peygamberidir. Bu duanın okunmasının fıkhi yönden hükmünün ne olduğu hakkında ilmihal kitaplarındaki bilgilerin Namazın sadece şekilsel bir boyuta indirgenmiş olmasının bir yansıması olduğunu düşündüğümüzü kısaca ifade ettikten konumuza geçebiliriz.  Bu duanın metnine baktığımızda akla ilk olarak gelen soru , " Muhammed (a.s) bu duayı kendisi okumuşmudur şayet okumuş ise kendisine mi selam ediyor?" şeklinde olacaktır. Soru gayet mantıklı ve haklıdır , bu soruya klasik ilmihal bilgileri ile namaza yaklaşanların verecekleri cevap bir çok kimseyi tatmin etmeye... Devamı

18 06 2015

DUHAN s. 40-50. Ayetleri : Allah (c.c) den Rol Çalmanın Cezası

Allah (c.c) yaratmış olduğu kullarının üzerinde yegane otorite ve tasarruf sahibi olduğunu , göndermiş olduğu Elçileri vasıtası ile bildirerek kendisinin dışında otorite ve tasarruf sahibi olmaya çalışmanın veya onun dışındaki otorite ve tasarruf sahiplerine tabi olmayı "ŞİRK" olarak niteleyerek, bu suçu asla af etmeyeceğini beyan etmiştir .   [004.048] Gerçekten, Allah, kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışında kalanı ise, dilediğini bağışlar. Kim Allah'a şirk koşarsa, doğrusu büyük bir günahla iftira etmiş olur. [004.116]  Doğrusu Allah kendine şirk koşulmasını mağfiret buyurmaz, ondan berisini ise dilediğine mağfiret buyurur, kim de Allaha şirk koşarsa hakıkatte pek uzak bir dalâle sapmıştır.   Ancak bir çok insan, kendisine verilen bu bilgilere ve yapılan tehditlere rağmen ilahlığa soyunmayı veya ilahlığa soyunanlara tabi tercih etmiş ve ahirette ebedi Cehennem azabına hak kazanmıştır.    Kur'anın anlatım usluplarından bir tanesi , Dünya hayatında kişilerin yaptıklarının karşılığını Cennet veya Cehennem olarak haber verdikten sonra , Cennet veya Cehennem hayatından kesitler sunarak , bizleri ölmeden evvel oralara götürüp getirmesi ve oradaki yaşantıdan kesitler sunmasıdır. Duhan s. 40 ila 50. Ayetlerine baktığımızda böyle bir anlatım üslubu dahilindeki Ayetlerde , Dünyada yaptıkları neticesinde Cehennemi hak etmiş bulunanların nasıl bir karşılık görecekleri beyan edilmektedir.  [044.040]  Haberiniz olsun ki o fasıl günü hepinizin mikatıdır.   Ayet içinde geçen "Yevmel fasli" (Ayırım günü) ibaresi başka Ayetlerde de geçmekte olup bu geçişleri , Ayetin anlaşılmasında kolaylık sağlamaktadır.   [037.016-24]  «Gerçekten biz öldüğümüz, top... Devamı

14 06 2015

ZUHRUF s. 44. Ayeti Hakkında Bir Mülahaza

Kur'an okumalarında yapılan yanlışlardan bir tanesi , okunan Ayetin kişinin tabi olduğu düşünceler doğrultusunda okunması ve o düşüncenin Kur'an tarafından onaylatılmaya çalışılmasıdır. Bu yanlış sadece Müslümanlara has olmayıp , Kur'an içinde zikri geçen İsrailoğullarının da düştüğü bir yanlıştır. İsrailoğulları ile ilgili anlatımlara bakıldığında onların Tevrat hakkında yapmış oldukları yanlışlar anlatılarak aynı hataları bizlerinde tekrarlamaması istendiği halde sanki tekrarlamamız isteniyormuşçasına yahudileşme temayülü içine girilmiş olması üzücü bir durumdur.    İslam tarihi boyunca ortaya çıkmış olan fırkalara bakıldığında söylemek istediğimiz daha net anlaşılacak olup , bu fırkaların kendi görüşlerini Kur'ana onaylatmak için Allahın Ayetlerini nasıl evirip çevirdiği bilinen bir gerçektir. Allahın Ayetlerini indi görüşleri doğrultusunda çevirme ameliyesine maalesef "Kur'an Merkezli Söylem" iddiasında bulunanların da katıldığıda görülmektedir. Bu söylemi dile getirenlerin, bu konuda daha hassas olmaları gereken bir durum olduğu halde, onlarında bu furyaya katılmış olmaları bizleri düşündürmektedir.    Örnek vermek gerekirse ; Hadis rivayetlerinin toptan reddedilmesi gerektiğini, Kur'an içindeki "Bundan sonra hangi hadise inanırsınız?" mealindeki Ayetler ile reddetme veya Kur'anın eksiksiz olduğunu ispat için Enam s. 38. Ayetindeki "Biz kitapta hiç bir şeyi eksik bırakmadık" mealindeki Ayeti delil getirme girişimlerini verebiliriz. Örneğini verdiğimiz her iki Ayette bağlamından ve Kur'an bütünlüğünden koparılarak okunmuş ve indi görüşlere dayanak yapılmaya çalışılmıştır. Bu ameliyenin , kendisini Ku... Devamı

05 06 2015

Musa (a.s) Firavuna İsyan Eden Bir Nankörmüydü ?

Bilindiği üzere Türkiye de seçim zamanlarında ortaya çıkan  tartışmalardan bir tanesi, mevcut sistemin kuralları dahilinde kurulmuş olan siyasi partilere oy vermenin hükmü konusunda olup, Müslümanlar bu konuda iki zıt kutupta toplanmışlardır. Bir kısım Müslüman oy kullanmayı savunurken , diğer bir kısım Müslüman oy kullanmamayı savunmaktadır.    Oy kullanmayı savunanların , oy verme sebebi olarak öne sürdükleri gerekçelerden bir tanesi , içinde yaşadığımız sistemin herkese sağlamış olduğu bir takım imkanlardan herkesin yararlanmış olduğu ve oy kullanmama noktasında tercih beyan edenlerinde bu nimetlerden faydalandığı halde sisteme karşı çıktıkları , "Madem sisteme karşı çıkıyorsunuz bu nimetlerden neden faydalanıyorsunuz?" şeklinde bir söylem ile kendilerini savunup karşı tarafı suçladıklarına şahid olmaktayız.    Kur'anı hayatlarında belirleyici bir Kitap olduğunu iddia eden bizler için, yaşadığımız her zaman çerçevesi içindeki olaylara karşı nasıl bir tavır takınmamız gerektiği , bu tür durumlarda bizden öncekilerin yaşanmışlıklarından örnekler çıkararak Muvahhid atalarımızın yolunu izlemek mecburiyeti vardır.    Musa (a.s) ın Firavun ile olan mücadelesi sadece yaşandığı zaman ve mekan dahilinde değil ,çağlar boyunca gelecek olan Firavunlara karşı nasıl bir tavır takınılması gerektiğini bize öğretmektedir. Musa (a.s) ın hayatını okuduğumuz zaman onun bebekliğinden gençlik çağına kadar Firavunun himayesinde büyümüş birisi olduğunu görürüz.  Musa (a.s) ın Elçi seçilme anına kadar başından geçen olayları , onun kıssasının anlatıldığı surelerden okunabilir , yazıyı uzatmamak amacı ile onun Elçi seçilmesini müteaakip,... Devamı

03 06 2015

Tağut Kelimesi Üzerine Bir Mülahaza

Tağut , Kur'anın mesajının anlaşılmasında önemli kelimelerden birisi olup, Türkiye gündemine seçim zamanlarında ve belirli bir takım hiziplerin söylemi şeklinde gelmektedir. "Selefiyye" adlı hizip bu kavramı gündem ederek özellikle mevcut sistem hakkında bir takım düşünceler üretmekte ve bu hizbin söylemine karşılık olarak bazı karşıt hizipler bu kavramı gündem etmek konusunda geri durmaktadırlar.   Bu kelimenin ifade ettiği anlam basit bir anlam olmayıp, Kur'anın ana mesajı olan "Tevhid" ile yakından alakalıdır. Selefiyye'ye mensup hiziplerin bu kelimeyi gündem etmeleri ve bu kelimenin İslam Dünyasında'ki bazı silahlı guruplar ile birlikte anılması bu kelimeye karşı bir allerji oluşmasına sebeb olmuştur.   Bu kelimenin, özellikle içinde yaşadığımız sisteme karşı bir sözünün olmuş olması, bir takım kimselerin korku kaynağı olmuş ve bu kelimeyi duydukları zaman "Aslandan kaçan yaban eşekleri" misali kaçtığını görmekteyiz. Bu kelimeyi işittikleri zaman tüyleri diken diken olanların , Kur'anın tabiri ile "Kitabın bir kısmına inanıp bir kısmına inanmamak" şeklinde tezahür eden yahudileşme temayülü içinde olduklarını üzülerek belirtmek isteriz.    Türkiye de , yapıldığı iddia edilen Kur'an çalışmaları genelde entellektüel bir faaliyet aşamasından yukarı çıkamadığı  ve bu kelimenin ifade etttiği anlamın hayat içinde pratik bir uygulaması olması gerektiği için, Kur'an çalışmaları yapanların bu kelime üzerinde pek fazla durmak istemediklerini , bu kelimeyi gündem edenleri (Selefi gurupları kast etmekteyiz) bahane ederek Kur'an dışı yabancı bir kelime muamelesine tabi tuttuklarına şahid olmaktayız.    Bu yazımızda , Kur'an ... Devamı

31 05 2015

Sisteme Karşı Müslüman Duruşu ve Nebilerin Örnekliği

Allah (c.c) sadece kendisine kul olmak için yarattığı insanlara , bu kulluğun nasıl olması gerektiği bilgisini öğreten bir çok "Nebi Resul" göndermiştir. Bu Nebi Resuller, içlerinde bulundukları kavimlerinin Allah (c.c) dışında kulluk ettiklerine karşı amansız bir mücadele içine girerek, var güçleri ile sadece tek İlahın hakimiyetini tesis etmek için mücadele etmişlerdir.   Bu mücadele içinde öne çıkan ortak nokta , müşrik kavimleri ile en küçük bir tavize bile yanaşmamaları olan bu Nebileri takip iddiasında olan bazılarımızın, bu gün içinde bulunduğumuz sisteme karşı bir takım tavizkar tutum sergiliyor olmaları ,Nebi Resullerin yoluna yapılan bir ihanet olarak karşımızda durmaktadır. Bu ihanet, son yıllarda Türkiye de A.K.P adlı siyasi partinin iktidar olması ile daha bariz bir biçimde ortaya çıkmış ve bu ihanetin başını çekenlerinde, A.K.P iktidarı öncesi Türkiye deki mevcut sistemi "Tağut" olarak niteleyen bazı alim ve yazarlar kadrolarından  olması bizi derinden yaralamaktadır.    Ne oldu da dün içinde yaşadığımız sisteme karşı çıkanlar, bu gün bu sisteme karşı daha yumuşakve tavizkar bir bakış açısı içine girdiler ?.   Bilindiği üzere A.K.P iktidarından önceki iktidar tarafından Müslüman kesime uygulanan baskılar sonucu , inancının gereği olarak başını örten bir bayan "Kamusal Alan" olarak tabir edilen bazı yerlere alınmamaktaydı, buna benzer zulümler Müslümanları içinde yaşadıkları sistemi sorgulamaya itmiş ve sistemin değişmesi konusunda bir fikir birliği içine girilmişti.    A.K.P adlı siyasi partinin iktidara gelmesi ile, Müslümanların yaşamında bir takım iyileştirilmeler yapılmış olması bir kısım M&u... Devamı

16 05 2015

İSRA s. 1-8. Ayetleri Arasını Okuma Klavuzu

Yazımıza böyle bir başlık atma sebebimiz , zikri geçen Ayetlerin özellikle 1. Ayetin, geleneksel ve modernist okuma tarzında bir takım yanlışlar üzerine temellendirilerek okunması üzerine olup , yazımızda bu Ayetlerin nasıl bir bakış açısı altında değerlendirilip okunması gerektiği yönündeki tekliflerimizi paylaşacağız. Tekliflerimizi paylaşırken , söylediklerimizin nihai doğrular ve bundan başka doğru yoktur mantığı altında değil sadece bu yazıyı yazanın bakış açısından kaynaklanan bir düşüncenin ürünü olduğunu baştan hatırlatarak konumuza giriş yapalım.    Bilindiği gibi İsra s. 1. Ayeti hatıra geldiği zaman  geleneksel Din algısında , ilk önce "Miraç" adı verilen olay hatıra gelmektedir. İsra s. 1. Ayeti ,böyle bir olayın olduğu bilgisini (en ufak bir delalet  ihtimali dahi olmadan) içinde barındırmaMAktadır. Bu olayın olduğuna inananlar aynı surenin 93. Ayetini okudukları takdirde bu isteğin Müşrikler tarafından gerçekleşmesinin istendiği ve böyle bir olayın asla olmayacağı özellikle hatırlatılmaktadır. Necm suresi Ayetlerinde bu olayın anlatıldığı düşüncesi bu surenin İsra suresinden önce inmiş olduğu hesaba katılır ve ilgili Ayetler ön kabulsuz ve bağlam içinde okunursa, Miraç diye bir olayı değil , Muhammed (a.s) Cibril'den vahiy almasını anlattığı görülür.    "Miraç" olayı tamamen mitolojik bir düşünce eseri olup özellikle Hıristiyan düşüncesinde ortaya çıkan Elçiyi yüceltici bir düşüncenin eseri olması açısından tehlikeli bir durum arz etmektedir. Allah (c.c), göndermiş olduğu Elçilerini onları İlah derecesine veya diğer Elçilerle üstünlük yarışına sokulması için göndermemiştir, yazımızda geleneksel o... Devamı

14 05 2015

Bakara s. 61. Ayeti : Zillet ve Meskenet Damgası Vurulmasının Ya

Kur'anın İsrailoğulları ile anlatımlarını , sadece onların nasıl bir kavim oldukları çerçevesinde değil, "Sünnetullah" dediğimiz, Allah (c.c) nin Arz üzerine koymuş toplumsal yasalarının nasıl ve ne sebeble işlediğinin onlar üzerinden okunması amacına matuf olduğunu konu ile ilgili yazılarımızda öncelikle vurgulamaya çalışmaktayız . Yapılan bu anlatımlardan dersler çıkarılması ve aynı yasaların değişmez olduğundan hareketle , onların yapmış olduğu müsbet ve menfi amellerin onlar üzerindeki etkilerinin sonrakiler içinde işleyeceğinin bilinmesi çerçevesinde okunması gerektiğini düşünmekteyiz.   Bu yazımızda ele almaya çalışacağımız konu Bakara s. 61. Ayeti olup bu Ayet üzerinden verilmek istenen mesajı bize dönük bir mesaj olarak okumaya çalışacağız.   Bakara s. 61. Ayete kadar olan süreç kısaca şöyledir ; İsrailoğulları, Firavun zulmünden kurtulduktan sonra yerleştikleri topraklar üzerinde Allah (c.c) onlara "Elmenne vesselva" meallerde "Bıldırcın ve Kudret Helvası" şeklinde çevrilen yiyecekler sunduğunu bildirmektedir. Tefsirlerde bu isimlerle anılan yiyeceklerin cins isimden ziyade , genel bir anlamı olduğunu kısaca hatırlatmak istiyoruz.    "Menne"kelimesi , Kur'anın başka yerlerinde de geçmekte olup "Verilen bir nimetin kişiye hatırlatılması" anlamındadır.  "Selva" kelimesi ise , "Kişiyi avunduran şey" anlamındadır.    Kelimelerin bu anlamları üzerinden giderek , İsrailoğullarına verilen "Men" ve "Selva" olarak ifade edilen şeylerin cins ismi olan yiyeceklerden ziyade, onları beslenme ihtiyaçlarını giderecek olan nimetlerin sunulması ve bu nimetlerin onlara hatırlatılması olarak anlamak mümkündür.  &nbs... Devamı

12 05 2015

Kur'an Kavramlarını Kapitalist Sistem içinde Eritme Çalışmaları:

Müslümanlar olarak içinde bulunduğumuz en sıkıntılı durumlardan birisi , yaşadığımız topraklarda geçerli olan ekonomik sisteme ayak uydurarak kapitalizm'in çarkları arasında ezilmiş olmamızdır. Faiz bu sistemin bel kemiğini oluşturmakta olup , neredeyse hiç kimse bu tür işlemlerden kendisini dışarda bırakamamaktadır.    İşin en sıkıntılı tarafı, içinde bulunduğumuz bu ekonomik sistem içinde Kur'anın yasakladığı ve "Riba" olarak kavramlaşan,  bu gün "Faiz" olarak gündemimizde bulunan işlemin yumuşatılma veya delme çabaları olarak ifade edebileceğimiz düşüncelerin içine girilmiş olunmasıdır.    Kur'anda yasak edilen Riba ile şimdiki Faiz tanımının aynı olmadığı , yasaklanan Ribanın kat kat olan Riba olduğu , haram olan kısmın faiz almak olduğu vermenin haram olmadığı , mecbur kalma durumunda nasıl domuz veya şarap helal oluyorsa faiz almanın da böyle bir helallik dairesine girdiği gibi düşüncelerin dile getirildiğini görmekteyiz. Yazımızda önce Kur'anda geçen "Riba" kelimesinin anlamı ve geçtiği Ayetleri ele almaya çalışarak  bu konuda nasıl bir tavır içinde olunması gerektiği yönündeki düşüncelerimizi paylaşmaya çalışacağız.    "Erriba" kelimesi ; " Yüksek tepe" anlamına gelen "Rabvetün" kelimesinden türemiştir. Tepe nin kendi kendine arttığı yükseldiği için , ona bu ad verilmiştir. Buradan hareketle , "Arttı ve yükseldi" anlamında "Rabee" fiili kullanılmıştır. "Erriba" kelimesi , ana malın üzerinde artma , üzerine ekleme anlamında olup , İslam hukukunda ki kullanımı yalnızca , belirli bir şekilde olan artışa , eklemeye tahsis edilmiştir ( Elmüfredat).  Bu kelimenin "... Devamı

09 05 2015

Lukman s.12-19. Ayetleri : Örnek Bir Baba ve Oğluna Tavsiyeleri

Allah (c.c) yaratmış olduğu insana , sadece kendisine kul olarak bir hayat sürmesi gerektiğini hatırlatan bilgiler göndererek bu kulluğun nasıl olması gerektiğini öğretmiştir. Elçiler vasıtası ile gelen bu öğretiler nesiller boyu aktarılarak bizlere gelmiş ve kıyamete kadar böyle gidecektir. Bu öğretilerin nesiller boyu aktarılmasında en önemli etken, aile içi eğitim ve öğretim olmuş ve olmaya devam edecektir. Kur'an neslin emniyetine önem atfederek, bu emniyetin nikah bağı ile oluşturulan aileler ile yürümesini istemiş , nikahsız ilişkileri "Zina" olarak niteleyerek bunu kesinlikle yasaklamış ve cezai müeyyedeler getirmiştir.   Çağlar boyunca Elçiler ile gelen bilgiler , bu bilgileri duyan ve onlara tabi olanlar tarafından , özellikle pratik hayat içinde yaşanarak "Ameli Tevatür" dediğimiz bilgi yolu ile diğer insanlara ulaştırılmıştır. İnsanlar hayat içinde , "Evlat" , "Karı" , "Koca" , Anne" , "Baba" olarak rollere sahip olup, bu rollerdeki insanların birbirlerine karşı olması gereken davranışları , çağlar boyunca gelen Elçiler tarafından insanlara beyan edilmiştir.   Allah (c.c) nin son Elçisi ile indirmiş olduğu Kitab içinde bu rolleri kuşanmış olanların , olumlu veya olumsuz örneklikleri sunularak olumlu örnekleri bizlerinde uygulaması istenmiştir. Olumlu örneklerden bir tanesi olan Lukman ismindeki kişinin oğluna olan tavsiyeleri, örnek bir babanın çocuğuna karşı yapması gereken vazifeleri anlatarak bizlerinde aynı yolu takip etmesi istenmektedir.   Tefsirlerde , Lukman adlı kişinin kimliği üzerinden tartışmalar yapıladursun , biz onun örnek bir baba portresini öne çıkararak , babaların çocuklarına öğretmeleri gereken öncelikli bilgilerin neler ol... Devamı

26 04 2015

Şuayb (a.s) Kıssası Bağlamında Helakın Evrenselliği

Kur'an kıssalarını okuduğumuz zaman , o kıssalarda öne çıkan hususlardan birisi , adı geçen kavmin helak edilmiş olmasıdır. Helak edilmenin devam eden bir süreç olup olmadığı halen tartışılan bir konu olup , bundan önceki yazılarımızda helakın , Sünnetullah dediğimiz yasaların işlemesi sonucunda gerçekleştiği , bu yasaların asla değişmeyeceğine dair Kur'andan aldığımız bilgi dahilinde, helakın devam eden bir süreç olduğu , ancak helak edilmenin topluca yok edilme şeklinde olması gibi bir durumdan ziyade, anlatılan kıssalarda öne çıkan helak sebebinin okunarak aynı amellerin işlenmesinin toplumların yıkılma sebebi olduğunun bilinmesi gerektiğini  vurgulamaya çalışmıştık.  Helakın  evrenselliği konusunu , Salih (a.s) ın kavmi olan Semud'un Ayet olarak gönderilen Dişi Deve'yi kesmiş olmasının günümüz açısından nasıl değerlendirilmesi gerektiğini, "Semud Kavminin Helakının Örnekliğinde Helakın Evrenselliği" başlıklı bir yazıda ele almaya çalışmıştık. Bu yazımızda Şuayb (a.s) ın kıssasını Kur'anda geçtiği Ayetler bağlamında okumaya çalışarak, verilen mesajı okumaya çalışacağız.                                ARAF SURESİNDE ŞUAYB A.S KISSASI [007.085] Medyen'e de kardeşleri Şuayb'ı (gönderdik): «Ey kavmim, dedi, Allah'a kulluk edin, sizin O'ndan başka bir ilâhınız yoktur. Size Rabbinizden açık bir delil geldi: Ölçüyü ve tartıyı tam yapın, insanların eşyalarını eksik vermeyin, düzeltildikten sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın; eğer inanan (insan)lar iseniz, böylesi sizin için daha iyidir!» [007.086]  «Allah'a in... Devamı

21 04 2015

Hacc s. 15. Ayeti İle İlgili Bir Düşünce Çalışması

Hacc s. 15. Ayeti, Kur'an okuyucusu bir kimse tarafından  okunduğu zaman , "Acaba bu Ayet ile anlatılmak istenilen şey nedir?" şeklinde bir sorunun kafasına takılmamasının mümkün olmadığı bir Ayettir. Bu Ayet motamot bir meallendirmeyle anlaşılabilecek bir Ayet değildir , bu Ayetin anlaşılmasının diğer Ayetlerden çıkarılacak olan karineler yardımı ile anlaşılacağını düşünmekteyiz.    Ayetin orjinal metni şöyledir; Men kâne yezunnu en len yensurehullâhu fîd dunyâ vel âhıreti felyemdud bi sebebin iles semâi summel yakta’ felyenzur hel yuzhibennekeyduhu mâ yagîz(yagîzu).   Bu Ayetin yapılan meallerindan bir kaç örnek şu şekildedir.     Adem Uğur : Her kim, Allah'ın, dünya ve ahirette ona (Resûlüne) asla yardım etmeyeceğini zannetmekte ise, (Allah ona yardım ettiğine göre) artık o kimse tavana bir ip atsın; (boğazına geçirsin); sonra da (ayağını yerden) kessin! Şimdi bu kimse baksın! Acaba, hilesi (bu yaptığı), öfke duyduğu şeyi (Allah'ın Peygamber'e yardımını) gerçekten engelleyecek mi?    Ahmet Tekin : Allah’ın, dünya ve âhirette, ebedî yurtta Rasûlüne asla yardım etmeyeceğini sanan kimseler, güçleri yetiyorsa eğer, herhangi bir vasıta ile göğe çıksınlar, sonra da yardımı kessinler. Değilse takındıkları düşmanca tavırların, gizli mücadele planlarının, kurdukları tuzakların, öfke duydukları şeyi, İslâm’ın ilerlemesini, Kur’ân’ı, Allah’ın peygambere, müslümanlara yardımını ortadan kaldırmadığını görerek akıllarını başlarına toplasınlar.   Ahmet Varol : Kim Allah'ın ona (peygambere) dünyada ve ahirette yardım etmeyeceğini sanıyorsa göğe bir araç uzatsın ... Devamı

17 04 2015

Yalancı İlahların ve Onlara Tabi Olanların Akıbeti: Firavun Örne

Alemlerin Rabbi ve İlahı olan Allah (c.c) , yaratmış olduğu İnsanlara sadece kendisini İlah ve Rab olarak tanımaları gerektiğine dair bir çok Elçiler göndermiş , bu Elçiler aldıkları ve mesaj doğrultusunda hem kavimlerine doğru yolu göstermeye çalışmış , hem de mensup oldukları kavim içinde olan ve bu mesajları red eden kafir ve müşriklerle bir mücadeleye girişmişlerdir.   [016.002] Allah kendi emriyle melekleri, kullarından dilediği kimseye vahiy ile, «Benden başka ilah olmadığına dair (kullarımı) uyarın ve benden korkun» diye gönderir.   Yukarıda verdiğimiz  Ayet mealinde olduğu gibi gelen bütün Elçiler bu gerçeği tebliğ etmeye çalışmışlar , bu gerçeği kabul veya red edenlerin akıbetlerini haber vermişlerdir. Bu gerçeği red edenlerin helak yolu ile yok edilmiş olması ile verilmek istenen mesaj , ahirette vaad edilenlerin gerçek olduğunun Dünya hayatı içinde göz ile gösterilmiş olmasıdır. Helak edilen kavimlerin içindeki iman edenler o kavmi terkederek o azaptan kurtulması ve kavmi terketmeyenlerin helak edilmiş olması , gelecekte vaad edilen azab ve kurtuluşun gerçek olduğunun kıyamete kadar ispatı olarak Kur'an içinde yerini korumaktadır.   Musa ve Harun (a.s) lar , Allah (c.c) nin tek İlah ve Rab olduğunu tebliğ amacı ile gönderilmiş Elçilerden ikisi dir. Bu Elçilerin muhatap oldukları kişi Firavun namı ile maruf , kendisini İlah ve Rab olduğunu iddia eden bir kişidir. Onların Firavun ile olan mücadelesine baktığımızda sahte İlah ve Rablerin kendilerini ve kendilerine tabi olanları nasıl helaka sürüklediğinin canlı bir göstergesi olarak kıyamete kadar ibret vesikası olarak nesiller boyu okunacaktır.    [079.024]  «Sizin en yüce rabbiniz benim» dedi. [026.029]  (... Devamı

16 04 2015

Semud Kavminin Helakının Örnekliğinde Helakın Evrenselliği

Kur'anda bir çok sure içinde gördüğümüz kıssa yollu anlatımların amacı , "Sünnetullah"ın Arz üzerinde nasıl işlediği ve bu işlemenin sadece adı geçen kavimlere özgü değil , aynı fiilleri işleyen topluluklarında bu işleyiş çerçevesinde helak olacaklarının bilinmesi amacına dayanmaktadır. Salih (a.s) ın kavmi olan Semud , helak edilmiş olanlar listesinde yer almakta olan kavimlerden birisi olarak öne çıkmaktadır. Semud kavmine Ayet olarak gönderilen "Dişi Deve" ile ilgili olarak klasik tefsirlerde onun kayadan çıkması , kılı , tüyü ile meşgul olunmuş , mesaj içerikli bir okumaya maalesef tabi tutulmamıştır. Kavimlerin helak edilmesi konusu gündeme geldiği zaman yapılan tartışma konusu , helakın devam eden bir süreç olup olmadığı çerçevesinde olup , bu tartışmanın yapılması bile  "Sünnetullah" olgusunun tam anlaşılamamış olmasından kaynaklanmaktadır.  Kavimlerin helakı ile ilgili Ayetler şayet "Sünnetullah" olgusu hesaba katılarak okunmuş olsaydı , bu tür tartışmaların ne kadar gereksiz olduğu anlaşılır , klasik tefsirlerde bu konu ile ilgili yapılan yorumlar ,masal tadında bir anlatım olarak okunup İsrailiyyat masalları ile güzelleştirilmeye !!! çalışılmaz , helak ile ilgili Ayetlerin  Sünnetullah olgusunun bir gereği olarak , kıssalarda'ki anlatımlarda ki öne çıkan özellikleri taşıyan toplulukların er geç helak edileceklerinin değişmez bir yasa gereği olduğu anlaşılırdı.  Bu noktada , Şuayb (a.s) kavminin öne çıkan özelliği olan ,ölçü ve tartıyı noksan tutmaları yani ekonomik hayatta adaleti gözetmemiş olmaları , Lut (a.s) ın kavminin homoseksüellik yolu ile ahlaki alanda bozulma göstermeleri onları helake götüren sebeblerdir... Devamı

08 04 2015

Mekke'nin Helak Edilmemesi ve Sünnetullah

Kur'an kıssalarını okuduğumuz zaman , bu kıssalarda öne çıkan en bariz nokta, adı geçen kavimlerin helak edilmiş olmasıdır. Kavimlerin bu helakı , "Sünnetullah" dediğimiz yasalara tabi, olup "Kur'an'd adı geçen ve geçmeyen bir çok kavim için işleyen bu yasalar Mekke için neden işlememiştir ?" sorusu, kafalara takılan sorulardandır. Yoksa Allah (c.c) Muhammed (a.s) ve Mekkeliler için yasasında değişiklik mi yapmıştır ? dersek  buna cevabımız, "Hayır" şeklinde olacaktır.    Helak edilen kavimlerin kıssalarının anlatıldığı Ayetlere baktığımızda , Helak edilen kavimlerde'ki müşriklerin uyguladıkları muamele , Muhammed (a.s) ve ona tabi olanlara uygulanan muamele ile aynı olup ,  mecnun olduğu iddiaları , zulüm , baskı , işkence v.s her türlü yol uygulanarak Muhammed (a.s) ve ona tabi olanların yollarından dönmeleri sağlanmaya çalışılmıştır. Bu baskılar 13 sene boyunca sürmüş Medine'li bir gurubun Müslüman olması ile Müslümanlar için yeni bir kapı açılmış ve Müslümanlardan bir kısmı Medine'ye hicret etmeye başlamış en son olarak , Muhammed (a.s) yanında Ebu Bekir (r.a) olduğu halde Medine ye hicret etmiştir.     [009.040]  Eğer siz ona (Peygamber'e) yardım etmezseniz, Allah ona yardım eder. Hani o kâfirler, onu Mekke'den çıkardıkları vakit sadece iki kişiden biri iken, ikisi de mağarada bulundukları sırada arkadaşına «Üzülme, çünkü Allah bizimledir.» diyordu. Allah onun kalbine sükûnet ve kuvvet indirmişti ve onu görmediğiniz bir orduyla desteklemişti. Kâfirlerin sözünü alçaltmıştı. Yüce olan Allah'ın kelimesidir. Ve Allah güçlüdür, hikmet sahibidir.   Bir ço... Devamı

06 04 2015

Fussilet s. 9-12 Ayetleri : Yerin ve Göklerin Yaratılması

Kur'anın doğru anlaşılması için gerekli olan şartlardan bir tanesi , indiği zaman ve mekan dahilinde yaşayan insanların kültür ve edebiyat alt yapılarının bilinmesi gereğidir. Kur'an nazil olurken muhatap kabul ettiği Arap toplumunun o günkü konuşma uslubu üzerine nazil olmuştur. Bu gün Kur'anı okuduğumuz zaman bize yabancı gelen bu uslubu göz ardı ederek , bizim sahip olduğumuz konuşma uslubu üzerinden okuduğumuz bazı Ayetlerin, bizim kültür alt yapımıza uygun olmadığı için bir takım müşkilatı barındırdığı , hatta bazı insanların elinde Kur'an da çelişkiler olduğuna dair bir delile! dönüştüğünü görmekteyiz.    Müşkil Ayetler olarak niteleyebileceğimiz bu durumun çözümü , bu gün bizim sahip olduğumuz kültür birikimi ile değil o günün Arab toplumunun sahip olduğu kültür birikiminin bilinmesi mümkün olabilir. Bu müşkilata örnek olarak verebileceğimiz Ayetler gurubu, Fussilet s. 9. ve 12. Ayetler arasında yerin ve göklerin yaratılışı ile Ayetlerdir.     [041.009]  De ki: «Gerçekten siz mi yeri iki günde yaratana (karşı) küfre sapıyor ve O'na birtakım eşler kılıyorsunuz? O, âlemlerin Rabbidir.» [041.010] Yeryüzüne sabit dağlar yerleştirdi. Onda bereketler yarattı ve orada rızıklarını arayanlar için dört günde düzene koydu. [041.011] Sonra, duman halinde bulunan göğe yöneldi, ona ve yeryüzüne: «İsteyerek veya istemeyerek buyruğuma gelin» dedi. İkisi de: «İsteyerek geldik» dediler. [041.012]  Böylece Allah onları iki günde yedi gök olmak üzere yerine koydu. Her göğe kendi işini bildirdi. Biz en yakın göğü kandillerle süsledik ve koruduk. İşte bu ç... Devamı

05 04 2015

Enbiya s. 105. Ayeti: Arz'a Salih Kulların Varis Olması İsrailoğ

Kur'an kıssaları , geçmişlerin yaşantılarından kesitler sunarak , onların olumlu veya olumsuz örnekliklerinden kendimize pay çıkararak yolumuzu belirlememizi amaçlayan anlatımlardır. Bu bağlamda İsrailoğulları üzerinden verilen örnekler onların yaşantılarındaki olumlu veya olumsuz örnekleri okuyarak, bizlerin de ona göre bir yol tayin etmemizi amaçlayan anlatımlardır.     Kur'an kıssaları içinde en fazla yer alan kavim olan İsrailoğulları nın Musa (a.s) önderliğinde Firavun zulmüne karşı baş kaldırışı ve sonucu , Allah (c.c) nin arz üzerinde geçerli kanunları olarak nitelendirdiği "Sünnetullah"ın bir tecellisidir. Bu tecellinin anlatıldığı Ayetler şayet doğru  biçimde okunarak hayata pratize edildiği takdirde , çağdaş firavunların aynı şekilde alt edilmesi yani Sünnetullah'ın tecelli etmesi kaçınılmazdır. Kur'an Ayetlerin'de bu anlatımlar, "Laf olsun sayfa dolsun" kabilinden bir amaca matuf olarak anlatılmamış , aksine hayatın ve yaşamın amacı olan tek bir İlaha kulluk etmek yolundaki mücadelede oluşan zorluklarının nasıl bertaraf edileceğinin yaşanmış örnekleri olarak bizlere sunulmuştur.   "Sünnetullah" terimi'ni , "Allah (c.c) nin Arz üzerinde cari olan kanunları" şeklinde kısaca özetlemek mümkündür. Kur'an kıssaları , Sünnetullah'ın nasıl gerçekleştiğini anlatması açısından önemli bilgi kaynakları olup , bizlerinde o kıssalar üzerinden yapılan anlatımların kıyamete kadar geçerli olacağı bilinci ile bunları okumak ve yaşanan hayat içinde pratize etmemiz gerekmektedir.    Sünnetullah teriminin doğru anlaşılamamış olması , özellikle biz Müslümanların bu gün içinde bulunduğumuz durumu doğru okuyamamasına sebeb olma... Devamı

04 04 2015

Kur'an Kıssalarının Sünnetullah İle Olan İlişkisi

Kıssalar, Kur'an içinde önemli bir hacme sahip olup  bu anlatımlar ile bizler , bizden öncekilerin yaşanmışlıklarından kesitleri okuyarak , Sünnetullah'ın nasıl tecelli ettiğini görmekteyiz. Kur'an kıssaları, klasik tefsirlerde sadece yaşanmışlık içine hapsedilerek israiliyyat dolu masallar olarak okunurken,  modernist okumalarda yaşanmışlık içinde anlatılan bazı sıra dışı olaylar red edilerek, yapılan anlatımların mecaz türünden anlatımlar olduğu düşüncesi öne çıkarılarak okunmaktadır.   Kıssaları modernist okumaya tabi tutanların öne çıkan söylemlerinde , Kur'anın bir çok yerinde "Allahın sünnetinde değişme olmadığı" şeklinde beyan edilen Ayetler delil gösterilerek , bazı sıradışı olayların gerçekleşmesinin mümkün olmadığı iddia edilmektedir. "Musa (a.s) kıssası içinde okuduğumuz , Asanın yılan olması , Denizin yarılması , İbrahim (a.s) kıssası içinde okuduğumuz, ateşin onu yakmaması şeklindeki anlatımlar ile nasıl bir mesaj verilmek istenmiştir?" sorusunun sorularak cevabının aranması şeklinde yapılacak bir okuma yönteminin daha doğru sonuçlar doğuracağını düşünmekteyiz.    Klasik okuma ile modernist okumanın birleştiği ve hatalı bir okuma olduğunu düşündüğümüz nokta şudur; Her iki okuma şekli kıssaları sadece yaşanmışlığı içinde hapsederek okuyup, mesaj içerikli olması noktasında herhangi bir düşünce üretmeye çalışmaktan uzak bir anlayış içine girerek kıssaları okumaya çalışmaktadırlar.    Halbuki kıssalarda öne çıkan ortak nokta , Elçilerin ve onlara inananların Tevhid mücadeleleri ve bu mücadele içinde inananlara yardım eden Allah (c.c) nin , inanmayanları helak etmesi şeklinde gerçekleşmesi... Devamı

02 04 2015

Yusuf'un Kardeşlerinin Kıssası

"Ahsenel Kasas" olarak nitelenen Yusuf Suresi , içerisinde bir çok mesajı barındıran bir kıssa olup , Surenin 7. Ayetinde , "Andolsun ki; Yusuf'da ve kardeşlerinde, soranlar için nice ayetler vardır." buyurulmuş olması , kıssayı kardeşlerinin tarafından okuduğumuzda onların yaşadığı hayatın bizlere dönük mesajları olabileceğini düşündürmektedir. Başkalarına karşı işlenen bir günahın içten bir tevbe ile af edileceği , kendilerine karşı yapılan bir hatayı , o hatayı yapanın  yüzüne vurmayacak kadar asil bir davranış sergileyenlerin örnekliğinin okunduğu bir sure olarak önümüzde duran surenin, bu mesajını okumaya bu yazımızda gayret edeceğiz."Kıssa içinde kıssa" diyebileceğimiz bir şekil arz eden Yusufun kardeşlerinin kıssası şöyledir. Yakub (a.s) ın 12 oğlu vardır , bu oğullarından 10 tanesi aynı kadından olan çocukları olup , diğer ikisi olan Yusuf ve küçük kardeşi diğer bir eşinden olmadır. Yakub (a.s) ın Yusufa olan ilgisi diğer oğullarını rahatsız etmektedir. Kendilerinin 10 kişi , diğerlerini 2 kişi olması nedeniyle , Babalarının onları daha fazla sevmesi gerektiği gibi bir kanıya sahip olan kardeşlerin , bunu tersi bir duruma düşmüş olmaları onları son derece rahatsız etmektedir. [012.008]  Hani demişlerdi ki: Biz, güçlü bir topluluk olduğumuz halde Yusuf ve kardeşi, babamızın yanında daha sevgilidirler. Doğrusu babamız apaçık bir sapıklık içindedir. Yusufun kardeşlerinin bu rahatsızlığı öyle had safhaya varmıştır ki onu öldürmeyi bile düşünmektedirler.   [012.009]  «Öldürün Yusuf'u veya onu bir yere atıp-bırakın ki babanızın yüzü yalnızca size (dönük) kalsın. Ondan sonra da salih bir topluluk olursunuz.» [012.010]  İçlerinden biri... Devamı

30 03 2015

Yakub (a.s) Kıssası ve Evlat İle İmtihanı

Yakub (a.s) Allah (c.c) nin göndermiş olduğu Elçilerdendir , fakat onun diğer Elçiler gibi Kur'anda kıssa yollu bir anlatım dahilinde bir kıssasını görmemekteyiz. Yusuf suresi içindeki Ayetlerden onunda kıssasını okumak mümkündür. Yusuf suresi içinde onun öne çıkan özelliği , tıpkı dedesi İbrahim (a.s) gibi onunda evlat ile imtihan edilmiş olmasıdır. "Kıssa içinde kıssa" olarak niteleyebileceğimiz bir anlatım dahilinde Yakub (a.s) ın kıssasını , oğlu Yusuf (a.s) kıssasının içinde okumak mümkündür.   Kıssa yollu anlatımlardan hasıl olması gereken , kıssanın bize dönük mesaj çıkarılması şeklindeki okumamızı, bu sure içindeki Yakub (a.s) ın kıssasında da yaparak , onun kıssasından bize çıkabilecek mesajlardan birisi, olan evlat ile imtihan konusundaki başarısını ,Yusuf suresindeki Ayetleri , Yakub (a.s) açısından bakarak tefekkür etmeye çalışacağız.     Yakub (a.s) ın 12 oğlundan biri olan Yusuf bir gün babasına şunları söyler.     [012.004] Bir zaman Yusuf babasına, «Babacığım!» dedi. «Ben  on bir yıldızın, güneş ve ayın bana secde ettiklerini gördüm.»   Bunu duyan Yakub (a.s) oğluna şunları öğütler.    [012.005-6] Babası şunları söyledi: «Oğulcuğum! Rüyanı kardeşlerine anlatma, yoksa sana tuzak kurarlar; zira şeytan insanın apaçık düşmanıdır».«Rabbin seni böylece rüyandaki gibi seçecek, sana rüyaları yorumlamayı öğretecek; daha önce, ataların İbrahim ve İshak'a nimetlerini tamamladığı gibi, sana ve Yakub soyuna da tamamlayacaktır. Doğrusu Rabbin bilir, hakimdir.»   Yakub (a.s) ın 12 oğlundan ikisi olan Yusuf ve kardeşi, muhtemelen başka bir eşten olan ç... Devamı

27 03 2015

Kıble Kavramı Üzerine Bir Düşünce Çalışması

Kıble , insanların hayatlarını tanzim ettikleri düşünce ,sistem , inanç ,yaşam biçimi gibi unsurlar ile birlikte ifade edilen sembolik bir kavramdır. İstisnasız olmak üzere , Yeryüzünde yaşayan tüm insanlar yaşam süreleri içinde belirli bir hayat tarzı üzerinde yol izlerler , bu izledikleri yolu  belirleyen bir takım temel kurallar olup, bu kurallar dahilinde bir yön takip etmektedirler. "Yüzünü Çevirmek" olarak ifade edilen bu durum tüm insanlara has bir durum olup , herkesin hayatını belirleyen bir yöne yüzünü çevirmiş olması orasının "Kıble" olarak anlamını bulması demektir. Bu durum Bakara s. 148. Ayetinde şu şekilde beyan aedilmektedir.   [002.148] Herkesin bir yönü vardır oraya döner. Öyleyse siz hayırlı işlerde birbirinizle yarışın! Nerede bulunursanız bulunun, Allah hepinizi birden getirir. Şüphesiz ki Allah her şeye kadir'dir. İnsanlık tarihinin özetini iki kelime ile özetleyecek olursak ,"Kıble Savaşları" olarak özetlemek mümkündür. Her kim olursa olsun kendi tabi olduğu kıblesine diğer insanlarında tabi olması veya başka kıbleye tabi olmamak için bir mücadele içine girer. Bu durumu Bakara s. 145. Ayetinde şöyle görmekteyiz. [002.145] Sen, Kitap verilenlere her türlü delili getirsen, yine de kıblene uymazlar; sen de onların kıblesine uyacak değilsin. Onlar birbirlerinin kıblesine de uymazlar. And olsun ki, eğer sana gelen ilimden sonra onların heveslerine uyarsan, şüphesiz o zaman zulmedenlerden olursun. "Kablu" zaman zarfı olup "öncelik" ifade etmektedir , izafe edildiği şeye göre değişkenlik arz eder. Zaman , Mekan , Konum veya yapılan bir işteki önceliği ifade eder. "Kıble" kelimesi ; "Bir yeri öne almak , ö... Devamı

25 03 2015

Cin s. İle İlgili Bir Tefekkür Çalışması (25-28. Ayetler)

Cin Suresi ile ile ilgili olarak , bundan önceki yazılarımızda Surenin 24. Ayetine kadar tefekkür etmeye gayret etmiştik , bu yazımızda Surenin geri kalan Ayetlerini tefekkür etmeye gayret edeceğiz. Kul in edrî e karîbun mâ tûadûne em yec’alu lehu rabbî emedâ(emedan).  [072.025]  De ki: Size vaadedilen yakın mıdır, yoksa Rabbım onu uzun süreli mi kılmıştır bilemiyorum. Elçilerin kavimlerine olan tebliğlerinde öne çıkan unsur , onların inkarlarına karşılık helak edilme tehditleri ve yeniden diriliş'tir. Müşrik muhataplar bunları red ederek bir nevi rest çekerek Elçilere , " Sözünüzde sadıksanız tehdit ettiğinizi getirin" şeklinde ifadeler kullanmışlardır. [008.032]  Bir de: «Ey Allah'ımız, eğer bu (Kur'an) bir gerçek olarak Senin katından ise, gök yüzünden üstümüze taş yağdır veya acıklı bir azab getir (bakalım) .» demişlerdi. [010.048-9]  «Ne zamandır bu va'dedilen (azap); eğer doğru söylüyorsanız?» diyorlar. De ki: «Ben Allah'ın dilediğinin dışında kendi kendime ne bir yarar, ne de bir zarara malikim!» Her ümmetin bir eceli vardır; ecelleri gelince artık bir an geride kalamazlar, ileri de gidemezler. [017.051]  Veya gözünüzde büyüttüğünüz bir yaratık olun. Diyecekler ki: Bizi tekrar kim diriltir? De ki: Sizi ilk defa yaratmış olan. Sana başlarını sallayacaklar ve ne zaman o? diyecekler. De ki: Yakın olması umulur.  [021.038]  «Doğru sözlü iseniz bildirin bu tehdit ne zamandır?» derler. Muhammed (a.s) sadece bir Elçi olması sebebi ile gayb hakkında her hangi bir bilgisi bulunmadığını , görevinin sadece aldığı vahyi iletmek olduğunu saat konusunda her hangi bir bilgisi olmadığını bir ç... Devamı

24 03 2015

Cin s.İle İlgili Bir Tefekkür Çalışması (18-24. Ayetler)

Bundan önceki 3 yazımızda , Cin suresinin 17. Ayetine kadar tefekkür etmeye çalışmıştık , bu yazımızda 18. ve 24. Ayetler arasını tefekkür etmeye çalışacağız.  Ve ennel mesâcide lillâhi fe lâ ted’û maallâhi ehadâ(ehaden).    [072.018] Şüphesiz mescidler, (yalnızca) Allah'a aittir. Öyleyse, Allah ile beraber başka hiç bir şeye (ve kimseye) dua etmeyin .   Bu Ayet itikadımızı oluşturması gereken Ayetlerden biri olup , daha iyi anlamak için , "Secde" ve "Mescid" kelimelerin ifade ettiği anlamın ortaya konulmasında fayda vardır.   "Secde" kelimesi , "Öne eğilme , aşağı bükülme , kendini alçaltma , kibrini gururunu kırmak " anlamındadır. Terim anlamı olarak , "Allaha karşı kibrini ve gururunu kırarak ona kulluk etmek" anlamındadır. Bu kelime sadece Namaz içindeki rükunlardan birisi değildir. Namaz içinde yaptığımız secde günün belli bir vaktini kapsar , ancak kul Allah karşı olan acziyetini hayatının her safhasında göstermek mecburiyetindedir , kulun Allaha karşı olan acziyetini her halinde göstererek ona karşı kibirli bir tavır takınmadan , onun kendi hayatı için çizdiği kurallara riayet, Allaha secde etmek anlamındadır. Kul eğer hayatını Allah dışındakilerin çizdiği yola göre tayin ediyorsa secdesini onlara yapıyor anlamına gelir ve bu durumun adı "Şirk" tir.    "Mescid" kelimesi , zaman ve mekan ismi olup " Secde edilecek zaman ve mekan" anlamındadır. Bu kelime sadece Namaz kılınan mekanları kapsayan bir kelime değildir. Zaman ismi olması nedeniyle , "Mescid" kelimesi secde edilecek zaman anlamı da taşır ki bu zaman ise kulun 24 saatini kapsar. Sadece üstü örtülü bir mekan anlamı verdiğimiz takdir... Devamı

23 03 2015

Cin s. İle İlgili Bir Tefekkür Çalışması (8-17 Ayetler)

Bundan önceki iki yazımızda Cin suresine giriş ve 1-7. Ayetler arasını tefekkür etmeye çalışmıştık, bu yazımızda 8-17. Ayetler arasını tefekkür etmeye gayret edeceğiz.   Ve ennâ le mesnes semâe fe vecednâhâ muliet haresen şedîden ve şuhubâ(şuhuben).    [072.008]  «Doğrusu biz göğü yokladık; onu sert bekçiler ve kayan ateşlerle (ışınlarla) doldurulmuş bulduk.»   Ve ennâ kunnâ nak’udu minhâ mekâıde lis sem’i fe men yestemiıl âne yecid lehu şihâben rasadâ(rasaden).    [072.009] «Doğrusu biz, göğün dinleyebileceğimiz bir yerinde otururduk; ama şimdi kim dinleyecek olsa, kendisini gözleyen bir ateş (ışın) buluyor.»   Bu iki Ayeti anlayabilmek için yine Kur'ana müracaat ederek ilgili Ayetleri alt alta koymak gerekmektedir.   [015.016-18] And olsun ki, gökte burçlar meydana getirdik, onları bakanlar için donattık.Onları, taşlanmış (kovulmuş) her şeytandan koruduk.Ancak o ki, kulak hırsızlık etmiş olur. Artık onu da apaçık bir ateş parçası takip eder. [037.006-10]  Şüphesiz Biz, yakın göğü bir süsle, yıldızlarla süsledik.Ve itaatten çıkmış her azgın şeytandan koruduk;Onlar, artık mele-i a'lâ'ya (yüce topluluğa) kulak veremezler. Her taraftan taşlanırlar.Kovulup atılırlar. Ve onlar için sürekli bir azap vardır. Ancak bir çalıp çarpan müstesna. Ona da hemen bir parça ateş parçası ulaşıverir. [067.005]  And olsun ki, yakın göğü kandillerle donattık, onları şeytanlar için taşlamalar yaptık ve şeytanlara çılgın alev azabını hazırladık.   Yukarıda verdiğimiz Ayet meallerinde teşbihi bir anlatım metodu ile Vahyin geliş yolunu... Devamı

22 03 2015

Cin s. İle İlgili Bir Tefekkür Çalışması (1-7. Ayetler)

Bundan önceki yazımızda Sure ile ilgili giriş yapmaya çalışarak , Surenin Ayetlerine girmemiştik. Bu yazımızda Cin  Suresi 1. ve 7. Ayetleri üzerinde teker teker durmaya gayret edeceğiz. Kur'anı doğru anlamada usul olarak takip ettiğimiz yol olan , ilk hitabın kime olduğu yani nazil olan Ayetlerin ilk muhataplarının kim olduğu öncelikle tesbit edilerek , sonra günümüze dair olan mesajını okuma yolunu bu Surede de takip etmeye çalışarak, Mekkeli muhataplara dair olan hitabını öncelikle anlamaya çalışacağız. Surede ki Ayetleri diğer Ayetler yardımı ile anlamaya çalışarak , Kur'anın nasıl bir anlam örgüsüne sahip olduğuna bir kere daha şahid olacağız.  Mekkelilerin Cinler ile olan yakınlıklarının , yine  Cinlerin itirafları ile yanlış olduğunu ortaya koyan bir nevi itirafname olarak okumanın daha doğru sonuç doğrucağını düşündüğümüz Ayetleri sadece Mekkelilere has olarak inmiş Ayetler okunması düşüncesi içinde olmadığımızı öncelikle hatırlatmak isteriz. Her devirde Cinler ile ilişkiler kurarak onlar vasıtası ile sapmak durumunda olan herkesi ilgilendiren bu Ayetlerdeki genel mesaj yine onlar tarafından bir itiraf olarak okunmalı ve Cinlerin onları bir bakıma enayi yerine nasıl koyduklarını görmelidirler.  Sureyi okurken Cinlerin nasıllığı varlığı , yokluğu veya insan oldukları gibi tartışmalar içine girmek "Havanda su dövmek" misali getirisi olmayan tartışmalar olup , Batı ve Doğu edebiyatında örnekleri olan "Fabl" yani Hayvanların konuşturularak onlar üzerinden mesaj verilme metodunun Kur'ani bir versiyonu olarak Cinlerin konuşturularak İnsanların ibret almasının amaçlanması olarak okunması gerektiğini düşünmekteyiz.  "Fabl" tarzı bir eseri okurken "Yahu hayvan konuşurmu?" şeklinde nasıl bir itirazda b... Devamı

21 03 2015

Cin s. İle İlgili Bir Tefekkür Çalışması (Giriş)

Cin s. Kur'anda 72. sırada yer alan , Mekke de indirilmiş 28. Ayetlik bir suredir. Surenin Ayetlerine geçmeden önce Sureye adını veren "Cin" kelimesinin ihtiva ettiği anlamı , bu kelimenin Kur'anda geçtiği diğer Ayetler yardımı ile anlamaya çalışmakta fayda vardır.   Bu kelime , "Bir nesneyi duyulardan saklamak veya gizlemek" anlamına gelen , "Elcennü" kelimesinden türemiştir.   "Elcennetü"= Ağaçlarıyla yeri gizleyen her tür bahçe. "Elcünnetü"= Sahibini saklayan, gizleyen, koruyan kalkan. "Elcenanü"= Duyulardan saklı olduğu için "Kalb'e" bu ad verilmiştir. "Elceninü"= Anne karnında olan bebeğe görünmediği için bu ad verilmiştir.    Bu kelimenin sözlük anlamında kullanıldığı bir kaç Ayet vererek Kur'anda geçişlerini görelim.   [006.076]  Gecenin karanlığı onu kaplayınca(Cenne) bir yıldız gördü, Rabbim budur, dedi. Yıldız batınca, batanları sevmem, dedi. [068.017]  Biz; vaktiyle o bahçe sahiplerini (Eshabul cenneti) denediğimiz gibi bunları da denedik. Hani sabah olunca; onu mutlaka devşireceklerine ve biçeceklerine yemin etmişlerdi. [018.039]  Bahçene (Cenneteke) girdiğin zaman her ne kadar mal ve nüfuz bakımından beni kendinden daha az buluyorsan da; maşaallah, Allah'tan başka kuvvet yoktur, demen lazım değil miydi?. [053.032]  Onlar ki günahın büyüklerinden: vebalden, fuhşiyyattan kaçınırlar, ancak ufak tefek kusur başka, şübhesiz ki rabbın geniş mağfiretlidir, hem sizin her hallerinize a'lemdir, sizi Arzdan inşa ettiği sıra ve sizler analarınızın karınlarında cenînler(Ecinnetin) iken, şimdi nefislerinizi tezkiyeye kalkışmayın odur en bilen müttakı olanı ... Devamı

20 03 2015

Kur'andaki Yeminler Cibrile mi Ait ?

Yazımıza böyle bir başlık atma sebebimiz , Sayın Mehmet Okuyan Hoca nın, Akabe vakfında yapmış olduğu "Envarul Kur'an" dersinde , Kur'andaki yeminlerin Cibrile ait olduğu iddiası üzerinedir. Sayın Hoca nın bu derste "Kur'an Yeminleri" (Müddessir s. 5 ) konusunda söylemiş olduklarını ,bu düşüncesi haricinde takdire şayan bulduğumuzu öncelikle hatırlatarak bu konu ile ilgili söylediklerini nakledip düşüncelerimizi paylaşmak istiyoruz.  Sayın Hoca, bu konu ile ilgili olarak şunları söylemektedir; "Cümlede yemin ile ifadeyi desteklemek Allaha aittir . Yeminin lafzı Cebraile ait mana Allahındır.Cümlenin yeminle gelmesi kararı Allahındır. Kur'an önce onun kelamıdır , meselenin söz boyutu Cebraile aittir. " Feve Rabbike" (Rabbine yemin olsun ki) lafzı Allaha ait olsaydı "Bana yemin olsun " der di kendisi üzerinden yemin ederdi." Sayın Hocanın , "Kur'anın Allah kelamı olduğu düşüncesi tabi ki doğrudur  , bu kelamın içinde Cibrilin sözününde olduğu iddiasına katılmadığımızı söylemek  istiyoruz. Kur'an Elçi aracılığı ile inmiş bir Kitap olduğu için tamamı için, "Elçi sözüdür" ifadesi kullanılmış olup, Sayın Hoca nın iddiası , Kur'an da Allah (c.c) ye ait olmayan sözler olduğu yönündedir , Sayın Hoca Allaha ait olmayan bu sözlerin Kur'andaki yeminler olduğu ve bu yemnlerin Cebraile ait olduğunu iddia etmektedir.  Sayın Hoca şayet , "Kur'anın tamamı Cebrail in sözüdür"  şeklinde bir ifade kullanmış olsaydı bu ifadenin altına imzamızı atardık , Kur'anın Cebrail sözü olması demek, manasını onun beyan etmesi demek anlamında değildir. Kur'anın tamamı mana olarak Allah (c.c) nin kelamıdır, ancak bu kelamın yerdeki Beşer El... Devamı

18 03 2015

Mücadele s. 12.13. Ayetleri: Nesih ,Tarihsellik ve Evrensellik

Kur'anın bir Ayetinin diğer bir Ayetin hükmünü kaldırması ile gerçekleştiği iddia edilen Nasih Mensuh teorisine delil getirilen Ayetlerden bir tanesi de Mücadele s. 12. Ayeti olup , bu Ayetin hükmünün . 13. Ayet ile kaldırıldığı düşüncesi,  sure ile ilgili tefsirlerde yer almaktadır. Nasih Mensuh konusu herhangi bir nas ile sabit olmayıp göreceli bir konu olup , 500 Ayet ile 5 Ayet arasında neshin vaki olduğu düşüncesi yaygındır. Verdiğimiz rakamlar teorinin ne kadar kaypak bir zemine oturduğunun göstergesi olup , A tefsircisine göre neshe uğradığı iddia edilen bir Ayetin , B tefsircisine göre neshe uğramadığı düşüncesi mevcuttur.   Mücadele s. 12.ve 13. Ayetleri neshe uğradığı iddia edilen Ayetlerden olup , bu konudaki düşüncemiz böyle bir durumun vaki olmadığı yönünde olup, ilgili Ayetlerin önce tarihsellik sonra da evrensellik açısından nasıl anlaşılabileceği yönündeki düşüncelerimizi paylaşacağız. Nasih Mensuh konusunda kısaca , Kur'anda hiç bir Ayetin böyle bir işleme tabi tutulmadığı düşüncesinde olanlara katıldığımızı hatırlatmak isteriz.   [058.012]  Ey iman edenler! Resul ile gizli bir şey konuşacağınız zaman bu konuşmanızdan önce bir sadaka veriniz. Bu sizin için daha hayırlı ve daha temizdir. Şayet bir şey bulamazsanız, artık Allah bağışlayan ve merhamet edendir..   [058.013] Yoksa fısıltınızdan önce sadaka vermekten korktunuz mu? Madem ki, yapmadınız, Allah da size tevbe lütfetti, artık salatı ikame edin, zekatı verin ve Allah'a ve resulune itaat edin! Allah her ne yaparsanız haberdardır.   Bu sure içinde çokça geçen "Necva" kelimesi , "Fısıldamak ve birisiyle yalnız kalmak" anlamındadır. Surenin , 7-8-9-10. Ayetlerine baktığımızda bu ke... Devamı